Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Środa, 28 marzec 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż otrzymało dotację na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Obecnie trwa nabór uczestników do tego programu.

Program skierowany jest do sprawców przemocy, a dotyczy w szczególności mężczyzn:

  • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, z zawieszoną karą pozbawienia wolności,
  • objętych procedurą Niebieskiej Karty,
  • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,
  • osób, które w wyniku innych okoliczności wyrażą chęć uczestnictwa w programie (np. na podstawie własnych przemyśleń, dobrowolnie zgłoszą się do programu celem korekty swoich zachowań przemocowych).

Głównym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc dzięki korekcji zachowań agresywnych oraz edukacji na temat zjawiska przemocy.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Widzisz przemoc… REAGUJ! Przekaż innym informację o programie korekcyjno-edukacyjnym. Motywuj osoby stosujące przemoc do zmiany zachowań poprzez proponowane przez specjalistów formy pomocy.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu i naboru uczestników udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 lub pod numerem telefonu 71-389-53-00, w. 19.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 19
odwiedziny: 9930454

Informacja o finansowaniu projektu