Wydrukuj artykuł

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W FORMIE ZDALNEJ

Środa, 01 lipiec 2020

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (https://darmowapomocprawna.Ms.Gov.Pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html),uprzejmie informujemy o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 7 lipca 30 czerwca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

ZAPISY NA PORADY ZDALNE: pod nr tel. 71 380 59 01 lub 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: starostwo@powiatwolowski.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.