Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór do służby przygotowawczej

Czwartek, 12 styczeń 2012

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Jej odbycie umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi. Daje także szansę pełnienia służby zawodowej. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej trwa od czterech do sześciu miesięcy w zależności od korpusu, a po jego odbyciu uzyskuje się prawo do posiadania stopnia wojskowego oraz tytuł żołnierza rezerwy.

 

Osoby powołane do odbycia służby przygotowawczej posiadają prawo do:

- bezpłatnego zakwaterowania na terenie ośrodka szkolenia lub jednostki woskowej,

- bezpłatnego wyżywienia i umundurowania,

- opieki zdrowotnej i stomatologicznej,

- 78% zniżki na bilety kolejowe i autobusowe,

- żołdu w wysokości od 750 zł do 1500 zł brutto miesięcznie - w zależności od korpusu,

- odprawy pieniężnej po odbyciu szkolenia w wysokości 1317 zł brutto,

 

ponadto:

- w okresie od powołania do zwolnienia ze służby pracodawca żołnierza nie może rozwiązać z nim umowy o pracę,

- umowy na czas próbny z mocy prawa stają się umowami na czas nieokreślony,

- okres obywania służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy.

 

W przypadku zainteresowania, informacje udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie ul. Wojska Polskiego 58, kontakt telefoniczny: 76 836 41 73, 76 836 41 82.

 

Osoby zdecydowane do odbycia służby przygotowawczej proszę o osobisty kontakt po zaopatrzeniu się w niżej wymienione dokumenty:

1. ostatnie świadectwo szkolne (dyplom ukończenia)

2. życiorys (CV)

3. odpis skrócony aktu urodzenia

4. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie potwierdzające niekaralność wydawane przez sądy okręgowe)

5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy).

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11002423

Informacja o finansowaniu projektu