Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Piątek, 25 sierpien 2017

Trwa nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na ten rok.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wołowie środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w wysokości 83 300 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W sytuacji, kiedy po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków złożonych w ww. terminie, przyznany limit środków KFS nie zostanie wyczerpany, nabór wniosków zostanie ponowiony.

Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie (Pl. Piastowski 2),  w pokoju nr 17 (I piętro). Wniosek można również pobrać na stronie internetowej www.pupwolow.pl. Tam znajdują się również wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 40
odwiedziny: 9088482

Informacja o finansowaniu projektu