Wydrukuj artykuł

Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Poniedziałek, 10 kwiecień 2017

Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

2. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna.

Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu o wytyczne zawarte w:

3. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:

4. Wymagania dotyczące  realizacji Programu:

5. Oferta powinna ponadto zawierać:

6. Kryteria oceny oferty:

7. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r., do godz. 12.00, osobiście lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych  24, 56-120 Wołów.

7. Inne informacje:

Wszelkie informacje dotyczące w/w naboru są udzielane pod numerem tel. 71-389-53-00 w. 19 w godzinach 7.30 – 15.30