Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór uzupełniający do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Wtorek, 22 październik 2019

W dniu 17 października 2019 r. pojawiło się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ogłoszenie Starosty Wołowskiego w sprawie możliwości zgłaszania w trybie naboru uzupełniającego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

 

Kandydatów mogą zgłaszać (po jednej osobie) działające na terenie Powiatu Wołowskiego organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) – w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia   w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Zgłoszenia pisemne kandydatów należy składać w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 10889304

Informacja o finansowaniu projektu