Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nabór wniosków na wsparcie dla pracodawców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców samozatrudnionych

Piątek, 17 kwiecień 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków na formy wsparcia wskazane w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568), tj. na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, wniosek może być złożony przez:
    1. przedsiębiorcę  (art. 15 zzb ustawy);
    2. organizację pozarządową oraz podmiot pożytku publicznego (art. 15 zze ustawy)
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc ustawy) w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

TERMIN NABORU

Od 20 kwietnia do 03 maja 2020 roku (nabór będzie sukcesywnie ponawiany do wyczerpania środków pieniężnych)

Zgodnie z ww. ustawą wnioskodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotu pożytku publicznego
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy samozatrudnionego

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADNIA WNIOSKÓW

  • poczta tradycyjna na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, plac Piastowski 2, 56-100 Wołów;
  • osobisty tj. umieszczenie dokumentów w kopercie zaadresowanej do Powiatowego Urzędu Pracy do skrzynki przed siedzibą urzędu;
  • usługi elektroniczne na praca.gov.pl

DODATKOWE INFORMACJE


OSOBY DO KONTAKTU

Pożyczki i jednoosobowe działalności

Natalia Lewandowska - specjalista ds. programów - tel. 71 389 10 92 wew. 262
Barbara Kawka - pośrednik pracy - 71 389 10 92 wew. 258

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla przedsiębiorców

Anika Borzyńska - pośrednik pracy - stażysta - tel. 71 389 10 92 wew. 258

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Marta Gładysz - pośrednik pracy - tel. 71 389 10 92 wew. 267

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 48
odwiedziny: 10902895

Informacja o finansowaniu projektu