Wydrukuj artykuł

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Wtorek, 14 styczeń 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż  wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2020r.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury i załączniki w linku )

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/.../

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i  E programu.