Wydrukuj artykuł

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora

Piątek, 21 wrzesień 2012

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy zaprasza do rekomendowania kandydatów do prestiżowego wyróżnienia nagrodą im. Profesora Aleksandra Gieysztora, która jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Nominacji mogą dokonać instytucje lub też – z ich rekomendacją – osoby fizyczne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.kronenberg.org.pl -> Ochrona dziedzictwa kulturowego -> Nagroda im. Prof. Aleksandra Gieysztora. Wnioski przyjmowane będą do 28 października 2012 roku.