Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nasza przestrzeń publiczna

Piątek, 25 maj 2012

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Wołowie zorganizowało spotkanie projektantów, które zostało zainicjowane przez Krzysztofa Wróbla Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w dniu 11 maja 2012 r.
Obecny na zebraniu Starosta Marek Gajos przedstawił zgromadzonym swoje oczekiwania dotyczące urbanistyki .Spotkanie miało na celu usprawnienie procesu budowlanego, w którym uczestnikami są najczęściej inwestorzy, projektanci oraz kierownicy budowy. Jednym z dominujących tematów było omówienie problematyki stosowania przepisów w praktyce oraz przedstawienie skutków ich „omijania”. Posługując się obrazowymi przykładami, prowadzący spotkanie, zwrócił uwagę na problem świadomości ludzkiej, która kształtuje otaczającą nas przestrzeń, szczególnie w zakresie estetyki i harmonii. Zaapelował o zdrowy rozsądek na etapie projektowania  oraz przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnego projektu architektoniczno-budowlanego. Autor spotkania jest pasjonatem współczesnej architektury, szanującej równolegle architektoniczną tradycję, dlatego skrytykował przytaczane przykłady zabudowy wielorodzinnej Wołowa oraz projekty planu miejscowego dla miasta i gminy Wołów. Prowadzący zachęcał do zapoznania się z dokumentacją, która dotyczy naszego otoczenia, miasta oraz przyjaznej przestrzeni do życia.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania będą wyłożone do publicznej wiadomości w dniach 29 maja 2012 do 29 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów w sali sesyjnej.

W związku z powyższym zapraszamy do konsultacji społecznych oraz zadawania pytań.

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 24
odwiedziny: 11301560

Informacja o finansowaniu projektu