Wydrukuj artykuł

Nasze szkoły trzecie w województwie!

Środa, 20 wrzesień 2017

Znamy wyniki zdawalności matur w szkołach Powiatu Wołowskiego.

Nasze licea i technika zajęły trzecie miejsce w województwie dolnośląskim pod względem zdawalności matur. Szkoły Powiatu Wołowskiego wspólnie uzyskały zdawalność matur na poziomie 86,2%, co przewyższa średni wynik zdawalności w województwie, wynoszący 82%.
W liceach Powiatu Wołowskiego do matur przystąpiło 159 uczniów, z czego maturę zdało 143 uczniów. Wynik 89,9% uplasował licea na dziesiątym miejscu w województwie. Z kolei w technikach przystępowało do matury 95 uczniów, z kolei egzamin dojrzałości zdało 76 uczniów. Wynik 80% zdawalności dał technikom Powiatu Wołowskiego piąte miejsce w województwie.

Gratulujemy naszym szkołom i życzymy jeszcze lepszych wyników!