Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nowe inwestycje

Wtorek, 13 luty 2018

Nowe inwestycje

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Wołowskiego radni ośmioma głosami „za” przy ośmiu głosach wstrzymujących się uchwalili zmiany w budżecie powiatu.


Zmiany dotyczą między innymi rozwiązania 1 000 000 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, jak również wprowadzenia do listy zadań na 2018 rok inwestycji o nawie „przebudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin do granicy powiatu” – opracowanie dokumentacji, którego koszt to 100 000 zł. Z listy zadań zostało wykreślone zadanie „przebudowa mostu w km 15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami” w kwocie 100 000 zł i przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Wołowie za 329 000 zł. Powiat Wołowski zwiększył natomiast planowane wydatki na przebudowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej ul. Uskorska w Wołowie – Uskorz Wielki o kwotę 260 500 zł. Obecnie planowana kwota do przeznaczenia na ten cel to 794 000 zł, z czego powiat przeznaczy na inwestycję 361 295 zł, a Gmina Wołów dofinansuje zadanie w kwocie 432 705 zł.
Nowym przedsięwzięciem, na które zostały zarezerwowane pieniądze w budżecie jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stres aktywności w powiecie wołowskim. Zabezpieczone 100 000 zł to wkład własny (50%) planowanych łącznych nakładów związanych z realizacją zadania. Zabezpieczona kwota jest wymogiem przy staraniu się o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
Dzięki temu przedsięwzięciu w czterech lokalizacjach powiatu powstałyby tak zwane Otwarte Strefy Aktywności, w wariantach podstawowych obejmujących siłownię plenerową i strefę relaksu. I tak nowe obiekty miałyby powstać na kompleksie boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, kompleksie boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, kompleksie boisk przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (Zaułek Zielony) i przy Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych).
Następna zmiana to dodanie do listy przedsięwzięć przebudowy przepustu kamiennego na drodze powiatowej Smogorzów Wielki – Wińsko za kwotę 1 015 000 zł. Zwiększone zostały wydatki na przebudowę ulic Sikorskiego i Przechodniej w Wołowie” o kwotę 270 270 zł. Powiat Wołowski przeznaczy na to łącznie 552 825 zł.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 9872104

Informacja o finansowaniu projektu