Wydrukuj artykuł

Nowe inwestycje

Wtorek, 13 luty 2018

Nowe inwestycje

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Wołowskiego radni ośmioma głosami „za” przy ośmiu głosach wstrzymujących się uchwalili zmiany w budżecie powiatu.


Zmiany dotyczą między innymi rozwiązania 1 000 000 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, jak również wprowadzenia do listy zadań na 2018 rok inwestycji o nawie „przebudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin do granicy powiatu” – opracowanie dokumentacji, którego koszt to 100 000 zł. Z listy zadań zostało wykreślone zadanie „przebudowa mostu w km 15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami” w kwocie 100 000 zł i przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Wołowie za 329 000 zł. Powiat Wołowski zwiększył natomiast planowane wydatki na przebudowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej ul. Uskorska w Wołowie – Uskorz Wielki o kwotę 260 500 zł. Obecnie planowana kwota do przeznaczenia na ten cel to 794 000 zł, z czego powiat przeznaczy na inwestycję 361 295 zł, a Gmina Wołów dofinansuje zadanie w kwocie 432 705 zł.
Nowym przedsięwzięciem, na które zostały zarezerwowane pieniądze w budżecie jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stres aktywności w powiecie wołowskim. Zabezpieczone 100 000 zł to wkład własny (50%) planowanych łącznych nakładów związanych z realizacją zadania. Zabezpieczona kwota jest wymogiem przy staraniu się o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
Dzięki temu przedsięwzięciu w czterech lokalizacjach powiatu powstałyby tak zwane Otwarte Strefy Aktywności, w wariantach podstawowych obejmujących siłownię plenerową i strefę relaksu. I tak nowe obiekty miałyby powstać na kompleksie boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, kompleksie boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, kompleksie boisk przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (Zaułek Zielony) i przy Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych).
Następna zmiana to dodanie do listy przedsięwzięć przebudowy przepustu kamiennego na drodze powiatowej Smogorzów Wielki – Wińsko za kwotę 1 015 000 zł. Zwiększone zostały wydatki na przebudowę ulic Sikorskiego i Przechodniej w Wołowie” o kwotę 270 270 zł. Powiat Wołowski przeznaczy na to łącznie 552 825 zł.