Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nowy Rok - nowa strona

Środa, 05 styczeń 2011

Z nowym rokiem przedstawiamy Państwu ulepszony serwis internetowy naszego powiatu. Modernizacja strony została przeprowadzona dzięki wparciu środków unijnych.

Jak już informowaliśmy Powiat Wołowski wdraża w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 projekt pn. „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Powiatu Wołowskiego.

Jednym z elementów projektu jest modernizacja naszego serwisu poprzez dostosowanie strony do wymagań technologicznych wdrażanych systemów i przystosowanie jej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i niedowidzących. Zmodernizowany portal pozytywnie przeszedł audyt wykonany przez Fundację Widzialni uzyskując certyfikat „Strona przyjazna niewidomym”. . Audyt dostępności przeprowadzany jest przez niewidomych konsultantów projektu z Polskiego Związku Niewidomych, głuchych konsultantów z Polskiego Związku Głuchych oraz ekspertów z dziedziny dostępności stron internetowych. Ważnym elementem było dla nas zaproponowanie jasnego i przejrzystego układu strony. I tak po lewej stronie znajdują się działy tematyczne odnoszące się do całego powiatu wołowskiego, a prawa strona poświęcona jest przede wszystkim działalności urzędu i samorządu.

Na stronie pojawiło się kilka nowych zakładek, powiązanych bezpośrednio z rozwijaniem usług on-line. E-WNIOSKI to elektroniczna skrzynka podawcza powiązana z platformą EPUAP (rządowa Platforma Usług Administracji Publicznej). Aplikacja przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy umożliwia klientom, którzy posiadają elektroniczny podpis kwalifikowany, składanie wniosków i pism oraz załatwienie spraw przez Internet. W „centrum pobierania” dostępne są wszystkie formularze urzędowe w postaci PDF lub Word, które można pobrać w domu. GEOPORTAL POWIATOWY (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wołowskiego) pozwala dowolnemu użytkownikowi na uzyskanie informacji przechowywanych w zasobach Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu wołowskiego. Są to np. dane dotyczące działek, budynków, klas użytków, ortofotomapy, obszarów chronionych (w tym Natura 2000) itp., które prezentowane są na stronie w postaci nakładających się warstw. Wdrożony system jest przystosowany do współpracy z krajowym systemem informatycznym: węzłem katastralnym GEOPORTAL.

E-GEODETA to natomiast serwis specjalistyczny, dedykowany geodetom zgłaszającym prace geodezyjne. Dzięki internetowej wymianie danych dużą część prac geodezyjnych: od zgłoszenia, poprzez przygotowanie wytycznych, osnowy i materiałów, aż po przekazanie kopii operatu i protokołów kontrolnych, można wykonać zdalnie.

Mamy nadzieję, że odnowiony serwis sprosta nowym wymaganiom i Państwa oczekiwaniom. Wszystkie treści, w tym nowe działy, będą na bieżąco uzupełnianie i rozszerzane. Jako że jest to duża ilość materiałów, liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość. Postaramy się także możliwie jak najszybciej rozwiązywać wszystkie ewentualne usterki techniczne. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej nowej strony i zgłaszanie wszelkich uwag i opinii, które pomogą nam w jej dalszym doskonaleniu.

 

Logo Uni Europejskiej Program Regionalny Natrodowa Strategia Spókności

 

Projekt „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i budżetu Powiatu

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 6
odwiedziny: 10775460

Informacja o finansowaniu projektu