Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nowy sprzęt komputerowy, elektroniczne dzienniki i winda

Środa, 30 sierpien 2017

Za kilka dni rozpocznie się rok szkolny 2017/2018. W szkołach prowadzonych przez powiat wołowski nadchodzą zmiany. Starostwo otrzymało blisko 980 000 zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów, które mają im pomóc w przyszłości w odnalezieniu się na rynku pracy. Będą nowe komputery, tablice interaktywne oraz szkolne punkty informacji i kariery.

Projekt o nazwie „Rozwiń skrzydła edukacji” będzie realizowany od 1 września bieżącego roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Jego całkowita wartość wyniesie 1 094 394 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 976 964 zł. Wezmą w nim udział cztery szkoły powiatu wołowskiego: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcące w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu. Skorzysta z niego aż 374 uczniów i 55 nauczycieli. Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie będą rozwijać swoje kompetencje, właściwe postawy i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Z kolei nauczyciele podniosą przy okazji swoje kwalifikacje. Każda ze szkół otrzyma sprzęt i pomoce dydaktyczne. Będą to między innymi nowe komputery, tablice interaktywne. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach z zakresu ICT (technologii informacyjnej), języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Aby poprawić dostępność, jakość i efektywność doradztwa edukacyjno – zawodowego, w szkołach zostaną utworzone trzy Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone będą, w ramach realizacji programów edukacyno – terapeutycznych, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne. W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych powstanie nowa sala doświadczeń świata, która służyć będzie aktywizacji lub wyciszaniu wybranych obszarów percepcji za pomocą światła, dźwięków, muzyki oraz różnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze.

Winda i dzienniki

To nie jedyne zmiany w szkołach powiatu wołowskiego. W ramach zadań inwestycyjnych powiatu, w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym zostanie zamontowana winda. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, firma ARTMED. Wartość brutto inwestycji to 273 456,15 zł. Zadanie ma być zakończone w listopadzie tego roku.

Od września oceny uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie będą wpisywane tylko i wyłącznie do dzienników w formie elektronicznej, a w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie oceny będą wpisywane do dzienników tradycyjnych i elektronicznych.

 

 

Projekt  „Rozwiń skrzydła edukacji” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 34
odwiedziny: 9088471

Informacja o finansowaniu projektu