Wydrukuj artykuł

O połączenie tych miejscowości zabiegało wiele środowisk

Wtorek, 26 czerwiec 2018

W ubiegłym tygodniu nastąpiło oficjalne otwarcie drogi powiatowej relacji Krzydlina Mała – Dębno. Przedsięwzięcie usprawni komunikację na terenie gminy Wołów.


Do tej pory, aby dostać się z Krzydliny Małej do Dębna, należało najpierw udać się do Wołowa, a następnie należało się cofnąć z Wołowa do miejscowości Dębno. Teraz istnieje bezpośredni łącznik, który z pewnością ucieszy mieszkańców. W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Jana Druzgały, sołtysa miejscowości Dębno, w świetlicy wiejskiej zjawił się starosta Maciej Nejman, przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Kazimierz Pakulski, członek zarządu Powiatu Wołowskiego Urszula Wojtyło, oraz radni Gminy Wołów – Krzysztof Rzeszowski i Adam Pach. Nie zabrakło Artura Dyrcza, nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów, które dofinansowało to przedsięwzięcie jak również proboszcza parafii w Krzydlinie Małej, ojca Jana Opali i przedstawicieli firmy Globtech Krzysztof Cieśla ze Żmigrodu, która realizowała to zadanie. Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się, jak wiele lat upłynęło od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze starania dotyczące przebudowania tej drogi. Po 35 latach w końcu udało się zapewnić mieszkańcom przejazd między obiema miejscowościami.

- Dzięki temu przedsięwzięciu, którego realizacja została w końcu wpisana do budżetu Powiatu Wołowskiego, została połączona społeczność parafii w Krzydlinie Małej. W Dębnie znajduje się kaplica, a w Krzydlinie zaś cmentarz – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski. - Znam tylko historię chęci połączenia tych miejscowości od 12 lat, ale proboszcz parafii w Krzydlinie Małej powiedział, że ta historia sięga aż 35 lat i były to starania wielu środowisk. Pan Jan Druzgała mógłby napisać historię o zabieganiu o remont tej drogi, ponieważ parę razy prawie udało się go zrealizować, w efekcie końcowym jednak zawsze coś stało na przeszkodzie.

Teraz droga jest utwardzona i w pełni przejezdna. Przebudową został objęty odcinek drogi powiatowej nr 1285D o długości 3,201 km. Wartość zadania wyniosła w sumie 783 618,49 zł, z czego dofinansowanie Lasów Państwowych wyniosło 200 000 zł. Radni uchwalili kwotę 84 000 zł na poprawienie stanu dodatkowego odcinka w Krzydlinie Małej.

Starosta Maciej Nejman podkreśla, że w przyszłych latach Powiat Wołowski powinien starać się o wyłożenie tu masy bitumicznej, na przykład składając wniosek w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.