Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

O szkole

Czwartek, 22 wrzesień 2011

Choć ławki szkolne zapełniły się uczniami już z początkiem września, to w ostatni poniedziałek odbyła się w starostwie Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2011/2012 ze specjalnym udziałem p. Lilli Jaroń - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Jarosława Dudy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, przeznaczona była przede wszystkim dla dyrektorów jednostek oświatowych i przedstawicieli samorządu zajmujących się oświatą. Pani Minister Jaroń przedstawiła  w swoim wystąpieniu podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.  O tym jak wspierać i doskonalić umiejętności nauczycieli w oparciu o kompleksowy system wspomagania szkół opowiadała natomiast Dorota Granoszewska – Babiańska z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynator projektu, do którego zamierza przystąpić powiat wołowski.

 

Minister Lilla Jaroń przedstawia trendy w bieżącej polityce oświatowej państwa.

 

Na konferencji została również przedstawiona oferta PCEiPPP i jego jednostek (czyli ośrodka doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej i dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych)  na rok szkolny 2011/2012, a obejmuje ona zarówno szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli i rad pedagogicznych, jak i konferencje, wystawy, lekcje biblioteczne, funkcjonowanie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli przedmiotu oraz organizację  konkurów  przedmiotowych i artystycznych, a także pomoc psychologiczno- pedagogiczną prowadzoną przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym i w Wołowie. W poprzednim roku z oferty edukacyjnej  PODN skorzystało  3194  osoby,  z Biblioteki Pedagogicznej-  3373  osoby,  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – 1 520 dzieci i  młodzieży.

Poniedziałek był również szczególnym dniem dla Centrum, ponieważ po konferencji odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum  przy ul. T. Kościuszki 27 w Wołowie, w której mieści się mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie. Swoją siedzibę zmieni także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym, która funkcjonować będzie w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym przy ul. 1 Maja 1 A. Zmiany siedzib placówek przyczynią się do rozszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli szkół nie tylko Powiatu Wołowskiego,  ale także Dolnego Śląska.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 10878103

Informacja o finansowaniu projektu