Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Rataje i częściowo Prawików

Wtorek, 24 grudzień 2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY  WOŁOWSKIEGO


o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Rataje i częściowo Prawików

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 16.01.2020r. (czwartek) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Ratajach odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi: Rataje i Prawików realizowanego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Wołowskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie oraz omówienie zasad prowadzenia postępowania.

 

Obszar scalenia obejmuje:

- obręb Rataje, gmina Wołów, z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 368, 280/2, 240, 4/1, 5, 3

- obręb Prawików , gmina Wołów , działki  ewidencyjne nr : 168, 170/1, 171, 172, 179, 181, 184/1

Uczestnicy scalenia t.j. właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia, mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Ze względu na wagę tematu zebrania, jak i możliwością uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania organizatorzy proszą o przybycie na spotkanie wszystkich zainteresowanych lub ich pełnomocników.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2017 r.,  poz.1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

OBWIESZCZENIE

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 33
odwiedziny: 11147780

Informacja o finansowaniu projektu