Wydrukuj artykuł

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PUBLICZNYM na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Piątek, 10 kwiecień 2020

Powiat Wołowski zaprasza do złożenia oferty w przetargu publicznym, dotyczącym zbycia następujących składników rzeczowych majątku ruchomego, znajdujących się w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Wołowie:

1. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, przeznaczone do sprzedaży:

 

1) PRZYCZEPA WYWROTKA SAMOWYŁADOWCZA D 47 B SANOK,  rok produkcji: 1982, nr rejestracyjny:  DWL P004 - szt. 1, nr inwentarzowy: 7-74-747-000001;

2) ŁADOWACZ  PRZYCZEPNY T 214 Cyklop - szt. 1, nr inwentarzowy: 5-58-582-00003.

 

 

Szczegóły w załączniku:


Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - wzór umowy

 

ZDJĘCIA