Wydrukuj artykuł

Obniżamy cenę nieruchomości o 25%!

Wtorek, 15 maj 2018

Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w granicach działki gruntu nr 192, AM-4, o powierzchni 0,2267 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (MNR/11).

Cena według operatu szacunkowego wynosiła 77 100,00 zł netto, obecnie cena została obniżona do kwoty 57.825,00 zł netto - sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt   10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od   towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, pokój nr 27, telefon kontaktowy: 71 380 59 45.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości na sprzedaż na stronie: www.powiatwolowski.pl/Nieruchomosci-przetargi.html