Wydrukuj artykuł

Obniżamy ceny nieruchomości

Piątek, 16 marzec 2018

Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.

 

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w granicach działki gruntu nr 192, AM-4, o powierzchni 0,2267 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (MNR/11).

 

Cena według operatu szacunkowego wynosiła 77 100,00 zł netto, obecnie cena została obniżona do kwoty 65.535,00 zł netto.

 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, pokój nr 27, telefon kontaktowy: 71 380 59 45.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości na sprzedaż na stronie powiatu w zakładce Nieruchomości – Przetargi.