Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Poniedziałek, 29 październik 2018

Starosta Wołowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, na okres 3 lat.

 

Zarządzenie 1

 

Wykaz 1

 

Zarządzenie 2

 

Wykaz 2

 

Zarządzenie 3

 

Wykaz 3