Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora ZSS w Lubiążu

Piątek, 13 luty 2015

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu

przy ul. Mickiewicza 1

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz.U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

 

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania: