Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie naboru przedstawicieli org. pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Środa, 21 listopad 2018

Uchwała nr 207/664/18 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.

Załącznik do uchwały nr 207/664//18 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 listopada  2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej