Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Środa, 03 lipiec 2019

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha, położonej w obrębie Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00010562/0.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu,

2. Klauzula RODO,

3. Załącznik 1 - zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

4. Załącznik 2 - oferta uczestnictwa w przetargu,

5. Załącznik 3 - oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu,

6. Załącznik 4 - oświadczenie o posiadanej powierzchni użytków rolnych,

7. Załącznik 5 - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

8. Załącznik 6 - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,