Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

Środa, 03 lipiec 2019

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

- ogłoszenie,

- zał. 1 – zgłoszenie uczestnictwa,

- zał. 2 – oferta zgłoszenia,

- zał. 3 -  oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu,

- zał. 4 – klauzula RODO.