Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

Czwartek, 18 kwiecień 2019

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Treść Ogłoszenia

Załącznik 1 - Zgłoszenie uczestnictwa

Załącznik 2 - Oferta zgłoszenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu

Klauzula RODO

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 11492852

Informacja o finansowaniu projektu