Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Wtorek, 27 luty 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1868) oraz §3, §4, §6 i §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1490) ogłasza  pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej, stanowiącej działke gruntu nr 49/7, AM-40, o pow. 0,1404 ha, zlokalizowanej w obrębie Wołów-Miasto, będącej własnością Powiatu Wołowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00038816/9.


Cała treść ogłoszenia o przetargu

 

Załącznik nr 1 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

 

Załącznik nr 2 oferta przetargowa

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 28
odwiedziny: 9930464

Informacja o finansowaniu projektu