Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Piątek, 21 wrzesień 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz.121, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, został wywieszony wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 13, AM-42, o powierzchni 2,9839 ha (RIIIb – 2,5360 ha, RV-0,2854 ha, ŁIV – 0,1185 ha, LsIV – 0,0440 ha), położona w obrębie Oborniki Śląskie - Miasto, gm. Oborniki Śląskie, stanowiąca własność Powiatu Wołowskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00010562/0.

 

Udział w przetargu mogą wziąć osoby będące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, z późn. zm.), zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.  Powyższy wykaz także został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://bip.powiatwolowski.pl/.

S T A R O S T A
Maciej Nejman

 

Uchwała

 

Wykaz