Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

Poniedziałek, 30 lipiec 2012

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie

pn.: ”Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych programów komputerowych i materiałów piśmienniczych do zajęć dydaktycznych”

 

Powiat Wołowski informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 12 lipca 2012 r., na w/w zadanie otrzymał następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta, adres, NIP

Podsumowanie

1.

KLADREW, Urszula Muża-Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy, NIP 588-100-93-62

 

Oferta ważna , częściowa

2.

Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa,

NIP 753-19-34-866

 

Oferta ważna, pełna

3.

CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda śląska,

NIP 641-103-16-37

 

Oferta ważna, pełna

4.

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński s.c., ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina,

NIP 754-27-10-345

 

Oferta ważna, pełna

5.

Wehrfritz Sp. z o.o.  ul. Przylaszczkowa 60, 51 - 250 Wrocław,

NIP 895-196-06-72

 

Oferta ważna , częściowa

 

Przeprowadzone postępowanie dopuszczało składanie ofert częściowych na jedna lub więcej części: A, B, C, D. Jedynym kryterium oceny była najkorzystniejsza, tj. najniższa cena (wartość brutto) każdej z wyszczególnionych części. Porównanie otrzymanych ofert przedstawia się następująco (ceny brutto w zł):

Oferent

Cz. A

Cz. B

Cz. C

Cz. D

KLADREW, Urszula Muża-Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy

4 828,11

x

1 704,78

x

Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa,

 

5 865,16

439,11

1 979,69

1 853,24

CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda śląska,

 

9 059,00

382,00

1 935,00

1 959,00

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński s.c., ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina,

 

5 119,00

433,5

1 830,00

1 711,00

Wehrfritz Sp. z o.o.  ul. Przylaszczkowa 60, 51 - 250 Wrocław,

 

x

x

3 658,32

x

 

 

Za najkorzystniejsze uznano oferty:

 

1.Dla cz. A  KLADREW, Urszula Muża-Klamann,

ul. 3 Maja 17/6,

83-300 Kartuzy

 

2. Dla cz. B CHEC-SPORT Anna Chęć,

ul. Zabrzańska 51,

41-700 Ruda śląska

 

3.Dal cz. C  KLADREW, Urszula Muża-Klamann,

ul. 3 Maja 17/6,

83-300 Kartuzy

 

4.Dal cz. D  OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński s.c.,

ul. 1-go Maja 6,

46-073 Chróścina

 

 

Przedstawione wyżej oferty są jednocześnie jedynymi złożonymi ofertami, zgodnymi z treścią zapytania ofertowego, nie podlegającymi odrzuceniu.

 

 

 

 

Starosta

/-/ Marek Gajos

 

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 200
odwiedziny: 10901526

Informacja o finansowaniu projektu