Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o wykazie

Poniedziałek, 16 lipiec 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ nieruchomości do sprzedaży