Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogromna rządowa inwestycja w Powiecie Wołowskim

Wtorek, 25 luty 2014

W Starostwie Powiatowym w Wołowie 21 lutego odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie zadania pn. „Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W spotkaniu obecni byli między innymi Wojewoda Dolnośląski Pełnomocnik rządu ds. Programu dla Odry 2006 Aleksander Marek Skorupa, Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Joanna Gustowska, Dyrektor Wydziału Programu dla Odry 2006 Stanisław Zięba oraz przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych.

Projekt o wartości ponad 42 mln zł realizowany będzie ze środków rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego podstawowym celem jest odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów. Polegać to będzie na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegów rzeki na odcinku Odry między Domaszkowem i Tarchalicami. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego i wykonanie przewałów w istniejącym wale, co przyczyni się do poprawy warunków przepływu wód powodziowych i dzięki temu do zmniejszenia zagrożenia powodziowego terenów przyległych.

Unikatowość tego przedsięwzięcia polega przede wszystkim na tym, ze przywrócenie zalewu, nawet w wąskim zakresie, wpłynie korzystnie na zahamowanie zaniku naturalnych elementów krajobrazu charakterystycznych dla doliny Odry oraz poprawi funkcjonowanie obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”.

Podczas spotkania Starosta Wołowski Marek Gajos podkreślił, że „inwestycja jest niezwykle ważna dla naszego powiatu, niemniej jednak niesie ze sobą pewne zagrożenia (trudności komunikacyjne, eksploatacja dróg), rolą samorządu jest dopilnowanie, aby niwelować ewentualne negatywne skutki tej inwestycji”.

Wykonawcą inwestycji jest firma ETP S.A. z Katowic. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to luty 2014r., prace mają być zakończone do grudnia 2015r.

 

 

Koszty:

  • Przygotowanie inwestycji- dokumentacja – 1,96mln zł:

(Programu dla Odry 2006: 976,8 tys. zł oraz WWF Polska 985,9 tys. Zł)

  • Realizacja zadania: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2015 na łączną kwotę 42 497 257 zł.
  • ŁĄCZNIE 44 459 957zł

Informacje podstawowe:

  • Prace na prawobrzeżnej dolinie Odry na odcinku rzeki w km 321,00 - 326,45 między Domaszkowem i Tarchalicami
  • Budowa nowego wału przeciwpowodziowego wraz z budowlami – 6,4 km
  • Rozbiórka istniejącego wału przeciwpowodziowego – 1,4 km
  • Przebudowa systemu komunikacyjnego

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 27
odwiedziny: 11002256

Informacja o finansowaniu projektu