Wydrukuj artykuł

Oświadczenie dyrektor CKZiU w Wołowie

Środa, 18 marzec 2020

OŚWIADCZENIE

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

 

 

Dzisiaj w godzinach nocnych powróciła z Irlandii do Wołowa grupa  17 osób z planowanej praktyki zawodowej. Osoby powracające to opiekun grupy oraz 16 uczniów Technikum nr1 im. T. Kościuszki w Wołowie.

Zgodnie z obecnymi procedurami,  każda osoba powracająca do kraju z zagranicy nie mająca objawów  chorobowych zobowiązana jest do poddania się 14- dniowej kwarantannie. Aby nie obejmować kwarantanną 74 osób -  uczniów i ich rodzin – podjęto decyzję umieszczenia powracającej grupy w bursie szkolnej. Grupa jest monitorowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie, który wydał imienne decyzje ze wskazaniem miejsca odbycia kwarantanny.

Obecnie ŻADNA z osób nie przejawia objawów chorobowych.

Wyjazd młodzieży zorganizowany był ramach praktyk zawodowych z międzynarodowego projektu. W tym samym czasie w Irlandii swoje programy realizowały również grupy z Wrocławia oraz Głogowa, które także powróciły do swoich miejscowości.

W dniu wylotu uczniów na praktykę nie było informacji z Narodowej Agencji Programu oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o przerwaniu zaplanowanego wyjazdu.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja sprawiła, że podjęto szereg działań na poziomie powiatowym , wojewódzkim oraz krajowym aby sprowadzić młodzież do kraju.

Wielką odpowiedzialnością i rozsądkiem wykazali się uczniowie naszej szkoły i ich rodzice, którzy, zachowali spokój i zrozumienie z zaistniałej sytuacji.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby wszystkim uczniom, ich rodzinom oraz mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo.

 

 

DYREKTOR

Barbara Żeliźniak