Wydrukuj artykuł

Oświadczenie

Piątek, 06 wrzesień 2019

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego!

Dementując pojawiające się informacje na temat likwidacji spółki medycznej w Wołowie, chcemy zapewnić,  że Zarząd Powiatu Wołowskiego prowadzi działania  mające na celu dostosowanie służby zdrowia na terenie naszego powiatu do Państwa potrzeb. W związku z powyższym Zarząd podejmuje kroki w celu usprawnienia bieżącej działalności oraz  zapewnienia optymalnych warunków rozwoju Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Wołowie.

 

W imieniu Zarządu Powiatu Wołowskiego

Janusz Tadeusz Dziarski
Starosta Wołowski