Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Piątek, 17 styczeń 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

  • rodziny zastępczej niezawodowej,
  • rodziny zastępczej zawodowej,
  • rodziny zawodowej specjalistycznej,
  • rodzinnego domu dziecka

dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wołowskiego.

 

Oferujemy:

  • -pomoc finansową na utrzymanie dzieci,
  • -pomoc prawną,
  • -pomoc psychologiczną,
  • -wsparcie koordynatora pieczy zastępczej,
  • -szkolenia
  • -inne formy wsparcia w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

 

Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne.

 

Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie codziennie    w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

Telefon kontaktowy: 71-389-53-00 w.19

 


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 20
odwiedziny: 11002185

Informacja o finansowaniu projektu