Wydrukuj artykuł

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Piątek, 17 styczeń 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wołowskiego.

 

Oferujemy:

 

 

Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne.

 

Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie codziennie    w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

Telefon kontaktowy: 71-389-53-00 w.19