Wydrukuj artykuł

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Wtorek, 11 kwiecień 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór uczestników do programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program skierowany jest do sprawców przemocy, a dotyczy w szczególności mężczyzn:

Głównym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc poprzez:

1) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed stosowaniem przemocy;

2) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3) wychowanie dzieci bez używania przemocy;

4) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za jej stosowanie;

5) zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

6) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu i naboru uczestników udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 lub pod numerem telefonu 71-389-53-00, w. 19.