Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Pierwsi osadnicy w gminie Brzeg Dolny i ich wspomnienia

Piątek, 05 kwiecień 2019

27 marca 2019 r. odbyła się III Sieć Współpracy i Samokształcenia Humanistów działająca przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Było to spotkanie merytoryczne na terenie naszej Małej Ojczyzny w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej (1. priorytet MEN - 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów ).

Warsztat historyczny skierowany był do nauczycieli: historyków, polonistów oraz innych zainteresowanych. Celem spotkania była prezentacja wybitnych walorów historycznych   i zapoznanie się z historią rodzin pierwszych osadników na terenie Brzegu Dolnego i gminy Brzeg Dolny. Uczestniczyły w nim 23 osoby. Było to wzruszające spotkanie   z przedstawicielami Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Wśród nich byli tacy, których dziś możemy nazywać strażnikami pamięci, bowiem przybyli na Dolny Śląsk z Syberii oraz z Francji po II wojnie światowej Miejscem barwnych, pełnych wzruszeń opowieści była Izba Pamięci w Brzegu Dolnym prowadzona przez Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej, którego prezesem jest pan Janusz Malik.

 

W izbie członkowie stowarzyszenia gromadzą pamiątki np. mundury wojskowe, kufry, maszyny do szycia, przedmioty gospodarstwa domowego, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i różnego rodzaju przedmioty mające wartość historyczną i sentymentalną związaną z przedwojennymi, wojennymi  i powojennymi losami ludzi, których wiatr historii rzucił po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, w tym przypadku na Ziemię Dolnośląską.

Jest tu także miejsce poświęcone Sybirakom, gdzie zobaczyliśmy symboliczny grób oraz tablicę z nazwiskami tych, co nie wrócili, różaniec z chleba oraz oryginalne dokumenty i zdjęcia. Można więc uznać, że to już nie tyle Izba Pamięci, a prawdziwe muzeum pierwszych osadników i ich dokonań. Jest to jedna z placówek tego typu na Dolnym Śląsku.

 

Nauczyciele szkół z powiatu wołowskiego mieli możliwość poznania tego historycznego miejsca oraz spotkania się z żywymi świadkami naszej historii, a są to:  p. Haliną Żak – były prezesem stowarzyszenia, Sybiraczka, p. Anna Szkoła,
p. Ludwiką Kała, p. Kazimiera Kołodziej
. Zaszczycili nas swoją obecnością również prezes Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej – p. Janusz Malik, wiceprezes -p. Edward Sterchaluk, członkowie - p. Iwona Cukrowska i p.Jan Głowacki. To niezwykłe miejsce łączy ludzi, jest mostem pomiędzy pokoleniami. Panie: H. Żak, Anna Szkoła, Ludwiką Kała i Kazimiera Kołodziej opowiedziały nam pełna wzruszeń, niełatwą historię swojego osadnictwa na terenie gminy Brzeg Dolny. Chcielibyśmy wraz z nauczycielami szkół z naszego powiatu, zwłaszcza tymi spoza gminy Brzeg Dolny, rozpropagować to miejsce i zapoznać z nim uczniów szkół z naszego regionu.


Dlatego w pierwszej fazie zaprosiliśmy tu nauczycieli, którzy mogliby następnie ze swoimi wychowankami odwiedzić Izbę Pamięci i spotkać się z życzliwymi ludźmi, którzy opowiedzą o trudnych wojennych i powojennych losach ich rodzin. Warsztat merytoryczny w muzeum poprowadzili Ci, którzy do Brzegu Dolnego przyjechali już jesienią 1946 roku.

 

Cenną ideą tej ekspozycji jest pokazanie historii konkretnych rodzin, które po wojennej tułaczce osiedliły się w naszym regionie – naszej Małej Ojczyźnie. Poszczególne działy wystawy poświecone są losom tych rodzin, które przybyły z różnych stron świata:   z Kresów, Syberii i Francji.

Po żywej lekcji historii zaglądaliśmy we wszystkie zakamarki Izby Pamięci. Spacerowi towarzyszyła wymiana zdań, wspomnienia, wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia. Nietrudno było dostrzec, że w oku każdego lśniła niejedna łza.

 

Dziękując za wspólnie spędzony czas, wszystkim uczestnikom warsztatów życzę w imieniu swoim oraz organizatorów – Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie - refleksji i siły w tworzeniu mostów międzypokoleniowych.

 

 

doradca metodyczny historii

w PCE i PPP w Wołowie

Danuta Haller

 

 

 

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 10323792

Informacja o finansowaniu projektu