Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Pierwsze dotacje idą do Lubiąża

Czwartek, 04 styczeń 2018

Wśród pierwszych podpisanych umów o dofinansowanie z unijnej inicjatywy Leader wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich znalazły się dwa „lubiąskie” projekty.

Powstanie ośrodka umożliwiającego prowadzenie warsztatów kultywujących tradycyjne metody tłoczenia oleju w Krainie Łęgów Odrzańskich oraz Widok na Krainę Łęgów Odrzańskich to projekty odpowiednio pani Agnieszki Boguckiej i Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Walentego w Lubiążu. Pierwszy dotyczy założenia nowej firmy, a drugi renowacji wieży i zegara zabytkowego kościoła św. Walentego, co z kolei przełoży się na jego szersze udostępnianie turystom. Warto podkreślić, że oba projekty, zarówno ten gospodarczy, jak i niekomercyjny, wzmocnią ofertę turystyczną Lubiąża, Powiatu Wołowskiego oraz całego regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Oba projekty wpisują się także w priorytet Lokalnej Strategii Rozwoju KŁO, którym jest Turystyka na Szlaku Odry.

Oba pomysły mogą liczyć na realizację dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie LEADER.


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 42
odwiedziny: 9818898

Informacja o finansowaniu projektu