Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Podsumowanie pracy policji, zmiany w budżecie i wyniki kontroli

Czwartek, 08 marzec 2018

We wtorek 6 marca Rada Powiatu Wołowskiego gościła inspektora Mariusza Haryka, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Szef powiatowej policji zdał radnym sprawozdanie z pracy jego jednostek w 2017 roku, przedstawiając m.in. ilość przeprowadzonych interwencji, czy też czas reakcji na zgłoszenie. Komendant podkreślił, że policja w dalszym ciągu boryka się z problemami kadrowymi, co jednak nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dodał, że jest wdzięczny samorządom, w tym Powiatowi Wołowskiemu za dotychczasową pomoc w zakupie samochodów policyjnych.
Starosta Maciej Nejman podczas omawiania sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przypomniał z kolei, że w ciągu tej kadencji dzięki udziałowi Powiatu w zakupie aut policyjnych udało się policji zaopatrzyć aż w 7 nowych pojazdów.

Radni uchwalili zmiany w budżecie. N a podstawie planowanego aneksu do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi zadań związanych z poprawą nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu, zwiększony został budżet tytułem planowanej dotacji majątkowej o 807 740 zł, w ramach której planowane jest przebudowanie drogi wojewódzkiej nr 338 w Lubiążu.
Podczas obrad uchwalony został również Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020. Małgorzata Tkaczyk, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazała również informację dotyczącą zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Komisja rewizyjna powiadomiła również o wynikach kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z sesji:

https://youtu.be/Dr8jwp0sQTM

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 34
odwiedziny: 9704158

Informacja o finansowaniu projektu