Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Poniedziałek, 24 kwiecień 2017

W ramach poprawy bezpieczeństwa  na drogach Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wykonał następujące działania:

Dokonano wycinki drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1114D odc. Czaplice - Głębowice. Wycięto 18 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz 6 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły. Prace przeprowadzono pod nadzorem ornitologa i entomologa oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie. Z uwagi na wystpowanie gatunków chronionych: koziroga Dębosza (Cerembyx cerdo) i pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), jak i duże walory edukacyjne związane z występowaniem przedmiotowych gatunków, dęby zostały złożone w Centrum Przyrodniczym w Trzcinicy Wołowskiej im. Przemysława Czajkowskiego, Fundacja Przyrodnicza "pro Natura".
Kolejnym działaniem poprawiającym bezpieczeństwo drogowe było wykonaiie 4 studnni chłonnych w cuągu drogi powiatowej nr 1286D  ( 3 studnie w ciągu ul. Leśnej w Wołowie i 1 studnię w Krzydlinie Małej) Zdecydowanie przyspieszy to odpływ wody z jezdni co przyczni się do zwiększenia bezpieczeństwa zwłaszcza w czasie obfitych opadów.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 52
odwiedziny: 9088499

Informacja o finansowaniu projektu