Wydrukuj artykuł

Porządkujemy teren przy trasie rowerowej

Piątek, 06 kwiecień 2018

Powiat jako właściciel nieruchomości sąsiadujących z obecnie budowaną ścieżką rowerową do Mojęcic przy ul. Zaułek Zielony w Wołowie, wykonuje prace porządkowe terenu o łącznej powierzchni 1.8816 ha.

 

Prace mają związek z planowaną sprzedażą tych nieruchomości, by zwiększyć zainteresowanie nią nimi potencjalnych nabywców. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lecz nie jest wykluczona zmiana jego przeznaczenia w części lub w całości na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Warto przy tym dodać, że Skarb Państwa, którego w powiecie reprezentuje Starosta Wołowski, przekazał w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów nieruchomości wchodzące w skład budowanej ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 22.6497 ha, których wartość wyniosła 884.682 zł.