Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Powiat chce pomóc w usuwaniu skutków nawałnic

Piątek, 25 sierpien 2017

Robert Stępień, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków pochodzących z rezerwy budżetowej. Pieniądze mają być przeznaczone na zorganizowanie robót publicznych dla bezrobotnych, którzy pracowaliby na terenach klęsk żywiołowych. W sierpniu PUP zawnioskował łącznie o 570 000 zł wsparcia z ministerstwa.

Wniosek o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy został skierowany do ministerstwa 18 sierpnia. Opiewa on na kwotę 210 000 zł. Roboty publiczne umożliwiłyby 30 osobom bezrobotnym z terenu powiatu wołowskiego otrzymanie źródła dochodu. Prace zostałyby zorganizowane przy udziale gmin: Wołów, Wińsko i Brzeg Dolny, oraz powiatu wołowskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie. Partnerzy byliby zobowiązani do zatrudnienia 1/3 sumy uczestników robót publicznych.

W pierwszej połowie sierpnia we wszystkich gminach powiatu wołowskiego wystąpiły zjawiska o charakterze klęski żywiołowej, tj. wichury, nawałnice i gradobicia. Na terenie gminy Wińsko straty w mieniu gminnym zostały wstępnie oszacowane na kwotę około 800 000 zł. W budynkach gospodarczych straty zostały oszacowane na około 400 000 zł. Bezrobotni zostaliby skierowani do prac polegających na usuwaniu wiatrołomów i wywrotów, odmulania i udrożniania rowów melioracyjnych, usuwania zakrzaczenia, które utrudniają przepływ wód, usuwania uszkodzonych mostków i przepustów oraz innych skutków nawałnic.

Na terenie gminy Wołów straty zostały oszacowane na kwotę około 459 000 zł. Na terenie gminy Brzeg Dolny kwota oszacowanych strat to około 80 000 zł. Pracownicy zajmowaliby się usuwaniem zwalonych i połamanych drzew oraz udrożnianiem rowów melioracyjnych.

Na początku sierpnia Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zawnioskował również o przyznanie środków z rezerwy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wniosek dotyczył refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 15 skierowanych bezrobotnych. Wnioskowana kwota to 360 000 zł. Kwota refundacji na jedno stanowisko pracy to 24 000 zł. Z chwilą otrzymania środków, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłosi nabór w którym będą mogli wziąć udział zainteresowani pracodawcy.

Jak wyjaśnia dyrektor Robert Stępień, osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie to w 74% przypadków osoby o niskich kwalifikacjach, braku doświadczenia zawodowego lub po prostu o zbyt małym doświadczeniu. Jest to przyczyna ich problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Spora część osób w wieku powyżej 30 lat ma problem z powrotem na rynek pracy. Powodem takiej sytuacji jest sytuacja rodzinna, komplikacje w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych, strach przed powodem na rynek pracy zwłaszcza bo dłuższym okresie bierności zawodowej.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 9088459

Informacja o finansowaniu projektu