Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2015/2016

Poniedziałek, 14 wrzesień 2015

Dnia 10 września 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się konferencja inaugurująca rok szkolny 2015/2016 w powiecie wołowskim, której organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Wołowskiego, dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN, nauczyciele, przestawiciele władz rektorskich Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Miedzynarodowych w Warszawie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Wicestarosta Wołowski - Władysław Boczar, dr Monika Brenner-Zawierucha - Rektor Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Miedzynarodowych w Warszawie oraz Krystyna Adaśko – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

Wykład inaugurujący wygłosił dr Mariusz  Mielcarek - dyrektor Biura Dotacji Rozwojowych we Wrocławiu na temat: „Możliwości rozwoju szkół oraz wspomagania nauczycieli i uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”. Temat wykładu ściśle łączy się z głównymi Kierunkami Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2015/2016 oraz z ustanowionym Rokiem otwartej szkoły – szkoły, która potrafi korzystać z tego, co ją otacza, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne.

W II części konferencji zaprezentowana została przez Krystynę Adaśko – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie Urszulę Bajewicz - kierownik Biblioteki Pedagogicznej oraz Małgorzatę Urban – wicedyrektor PCEiPPP w Wołowie, oferta edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie na rok szkolny 2015/2016, uwzględniająca obowiązujące priorytety MEN, przygotowane do realizacji przez wszystkie placówki wchodzące w skład centrum tj.

  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
  • Bibliotekę Pedagogiczną w Wołowie
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołowie
  • Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

Kolejną, III częścią konferencji była oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, którą zaprezentował Rafał Kosmulskidyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie. Studia podyplomowe w powiecie wołowskim będą realizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie na mocy podpisanego porozumienia. Na zakończenie Robert Stępień – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przedstawił możliwości dofinansowania do studiów podyplomowych.

Na zakończenie Krystyna Adaśko w imieniu własnym oraz całej kadry centrum złożyła na ręce wszystkich gości życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2015/2016 z zaproszeniem do owocnej współpracy:

 

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego
życzymy całemu środowisku oświatowemu
udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju

 

oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu.

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 10772260

Informacja o finansowaniu projektu