Wydrukuj artykuł

Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie działa już rok !

Czwartek, 21 listopad 2019

13 listopada w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się uroczysta sesja Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie.  Na początku listopada minął rok od ukonstytuowania się rady i rozpoczęcia działalności.


Rok ten był bardzo pracowity i owocny.  Seniorzy spotykali się z włodarzami gmin, z kierownikami jednostek pomocy społecznej, PCPR, PCM oraz wiejskich ośrodków zdrowia. Przygotowali oraz przeprowadzili ankietę wśród osób starszych w powiecie wołowskim. Celem badań było zebranie wyników o sytuacji życiowej seniorów, które wykorzystane zostaną w dokumentach strategicznych.

Radni seniorzy pracują nad rozwojem polityki senioralnej w powiecie, wdrożyli wspólnie z gminami i powiatem kopertę życia  oraz  stworzyli informator senioralny.  Na wydawnictwo pozyskali grat w wysokości 5000 zł.

Serdecznie gratulujemy zaangażowania i czekamy na dalsze pomysł !

Powiatowa Rada Seniorów została powołana w ramach realizowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu pt. „Seniorzy dla Powiatu Wołowskiego”.