Powiatowa sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów, nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i placówce - Aktualności -