Wydrukuj artykuł

Powiatowa sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów, nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i placówce

Czwartek, 10 maj 2018

„DZIECKO Z AUTYZMEM W EDUKACJI” było hasłem przewodnim Powiatowej Sieci Współpracy i Samokształcenia, która została zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym dnia 20 kwietnia 2018r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.

Program spotkania był bogaty w różnorodne formy wspierające pracę nauczycieli
i specjalistów m.in. wykład pani Izabeli Sokołowskiej- Zatorskiej dyrektor Zespołu Szkół nr 16
we Wrocławiu
dla uczniów z Autyzmem pt. „Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie szkolnym” oraz warsztat z Metody Piktogramów który poprowadziła pani Maria Podaszewska – Mateńko
z Niepublicznej Poradni Konsultacyjno- Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej “Piktogramy” ze Szczecina.

W ramach „Szkoły Dobrych Praktyk” nauczyciele szkół podzielili się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem i wiedzą z pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w formie przygotowanych przez siebie prezentacji. Szkołę Podstawową Nr 6 w Brzegu Dolnym reprezentowała pani Emilia Janik, a Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie reprezentowały panie Ilona Drogoń i Ewa Miazek.

W siedzibie PCEiPPP w Wołowie uczestnicy mogli obejrzeć wystawę prac dzieci z autyzmem, które specjalnie na okazję zorganizowanej przez PPP w Brzegu Dolnym Sieci udostępniły szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie.
Podczas Powiatowej Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczyciele mieli okazję zobaczyć sprzęt wspierający komunikację, który prezentowała firma Harpo z Poznania. Zaproszone przez pracowników PPP w Brzegu Dolnym wydawnictwo Harmonia z Gdańska prezentowało bardzo bogatą ofertę pomocy dydaktycznych. Miłym akcentem spotkania Sieci w ramach podziękowania dla zaproszonych wykładowców, firm oraz szkół były albumy przygotowane przez dyrektor PCE i PPP Panią Krystyne Adaśko, które przekazał Wicestarosta Wołowski Pan Władysław Boczar.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali niebieskie balony, które są symbolicznym gestem wyrażenia wsparcia i solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem oraz wzięli udział we wspólnym pamiątkowym zdjęciu.


Iwona Grabowiecka- pedagog,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym