Wydrukuj artykuł

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Czwartek, 01 luty 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zamieszcza celem konsultacji społecznych Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020. Ewentualne wnioski i uwagi prosimy kierować na nasz adres mailowy pcprwolow@wp.pl do dnia 16 lutego 2018 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.