Wydrukuj artykuł

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Środa, 18 marzec 2020

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym roku został powołany Zarządzeniem nr 38/2007 Starosty Wołowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. W jego skład wchodzą: Przewodniczący – Starosta Wołowski, Zastępca – Wicestarosta, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie, Komendant Powiatowy Policji w Wołowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz osoba zajmująca się Zarządzaniem Kryzysowym w Starostwie Powiatowym w Wołowie.


Informujemy, że Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nieprzerwanie wykonuje swoje obowiązki. Ze względu na bezpieczeństwo Zespół kontaktuje się ze sobą drogą e-mailową i telefoniczną. Całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny. Ponadto służby straży i inspekcji są w ciągłym kontakcie ze sobą oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i odpowiednimi pracownikami urzędów gmin naszego powiatu.

Starosta Wołowski Janusz Dziarski jako Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem Zespół odbył dwa posiedzenia 05.02.2020 r. i 09.03.2020 r., na których omawiane były sprawy związane z zagrożeniem na terenie Powiatu Wołowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PCC Rokita, przedstawiciele wszystkich gmin i dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz prezes PCM.

 

Wszystkie informacje dotyczące zachowania się w przypadku podejrzenia zakażenia umieszczane są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wołowie. Na chwilę obecną nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku zarażenie koronawirusem na terenie powiatu. Osoby, które powróciły z zagranicy od dnia 15 marca bieżącego roku dostały nakaz przebywania w kwarantannach domowych.

 

W dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2020 roku do Starosty Wołowskiego wpłynął pisemny wniosek Burmistrza Gminy Wołów o powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli gmin naszego powiatu. Jak podano na wstępie Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego został już powołany, a przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu uczestniczyli w jego posiedzeniach. Samorządy powiatowy i gminny posiadają swoje odrębne kompetencje i mieszanie ich struktur może jedynie utrudnić ich sprawne działanie.

Starosta Wołowski Janusz Dziarski zwołał na 19 marca 2020 roku na godzinę 12:00 następne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zaprosił do udziału, jak na każde poprzednie posiedzenie, przedstawicieli gmin Powiatu Wołowskiego.