Wydrukuj artykuł

Pozwolenia wodnoprawne

Środa, 10 styczeń 2018

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. Starosta Wołowski utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z art.  397  ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest właściwy organ Wód Polskich.

Szczegóły na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/2/1494/PANSTWOWE_GOSPODARSTWO_WODNE_WODY_POLSKIE